Om VW-Maffian

VW-Maffian i Norrköping - Grundad 1985

 

Om klubben:

VW-Maffian bildades 1985 och är tillsammans med bl.a. Aircoolers i Västerås en av landets äldsta VW-Klubbar. Även om de flesta medlemmarna bor i eller omkring Norrköping, så har vi medlemmar även från angränsande landskap.

Verksamheten beskrivs i våra stadgar.

 

Vill du bli medlem? Lite praktisk info:

 

  • Börja med att läsa igenom våra stadgar (se länken ovan)
  • Sätt in 50:- på PlusGiro 70 08 39-4 samt skicka fullständiga uppgifter (namn, adress,epost, telefon, osv .) till sekreteraren och/eller kassören.
  • Under sommaren försöker vi sätta ihop ett antal aktiviteter som vi kan åka tillsammans på.
  • Vintertid träffas vi varannan onsdag (18:30, jämna veckor) på anrika "Broadway" i Norrköping.

 

Påminnelser om fikaträffar o.dyl . skickas ut via "Bokat.se", det är därför mycket viktigt att man meddelar ev. ändring av epostadress till klubbens sekreterare så snart som möjligt.

 

 

© 2018 - VW-Maffian i Norrköping