VW-Maffian i Norrköping - Grundad 1985


Om klubben:

VW-Maffian bildades 1985 och är tillsammans med bl.a. Aircoolers i Västerås en av landets äldsta VW-Klubbar. Även om de flesta medlemmarna bor i eller omkring Norrköping, så har vi medlemmar även från angränsande landskap.

Verksamheten beskrivs i våra stadgar.


Vill du bli medlem? Lite praktisk info:


  • Börja med att läsa igenom våra stadgar (se länken ovan)
  • Sätt in 50:- på vårt konto i Swedbank (8480-6, 694.961.099-9) samt skicka fullständiga uppgifter (namn, adress,epost, telefon, osv .) till sekreteraren och/eller kassören (se "Kontakta oss").
  • Under sommaren försöker vi sätta ihop ett antal aktiviteter som vi kan åka tillsammans på.
  • Vintertid träffas vi varannan onsdag (18:30, jämna veckor) på anrika "Broadway" i Norrköping.


Påminnelser om fikaträffar o.dyl . skickas ut via "Bokat.se", det är därför mycket viktigt att man  meddelar ev. ändring av epostadress till klubbens sekreterare så snart  som möjligt.


 


© 2020 - VW-Maffian i Norrköping